ไทยไทย EnglishEnglish DeutschDeutsch русскийрусский españolespañol portuguêsportuguês العربيةالعربية TürkTürk ΕλληνικάΕλληνικά indonesiaindonesia
ผลิตภัณฑ์
  • ชื่อ 转向节修理包目录 แคตตาล็อก BQ King Pin ชุด หมายเลข ส่วนหนึ่ง แอพลิเคชัน ส่วนไม่ หมายเลข ส่วนหนึ่ง แอพลิเคชัน ส่วนชื่อไม่ 1 คิง Pin ชุด KP-117 40022-58027 106 King Pin ชุด KP-549 MC 997284 2 สำหรับชุด คิง Pin ชุด KP-120 40022 76025 107 คิง Pin ชุด KP-550 MC 994307 3 คิงพิน สำหรับชุด KP-600 40022-25675 KP-121 108 King Pin 0172 99 330 4 King Pin ชุด KP-122 40022-14825 109 คิงปักหมุดชุด KP-602 0559 99 330 KP-605 5 King Pin ชุด KP-123 40022 C0425 110 คิง Pin สำหรับชุด 1316 99 330 6 King Pin ชุด KP-124 40022 B5025 111 King Pin ชุด KP-704 04431-87301 7 คิง Pin ชุด 40022 76028 KP-125 112 คิงพินชุด KP-705 04431-87302 8 คิง Pin ชุด KP-126 40022-76029 113 คิง Pin ชุด KP-705E 04431-87302 9 คิงพินชุด KP-127 40025 90027 114 Pin ชุด KP-706 04431-87303 10 สมเด็จตรึงชุด 40025 90228 KP-129 115 King Pin ชุด 韩国现代 15T 11 King Pin ชุด KP-132 40022 J5125 116 คิง Pin ชุด 韩国现代 3.9T 12 King Pin ชุด KP-133 40025 Z5025 117 คิง Pin ชุด 韩国现代 15T 13 King Pin ชุด KP-134 40025-90427 118 คิงปักหมุดชุด 厦门金龙 สำหรับชุด 14 King Pin ชุด KP-134-1 119 คิง Pin 8G 4211 15 King Pin ชุด 40025 90629 KP-136 120 คิง ปักหมุดชุด 贝德福特 ยอม 16 คิงพินชุด KP-137 40025 90725 121 King Pin ชุด วอลโว่ 3090266 17 Pin ชุด KP-138 40025-90827 122 สมเด็จตรึงชุด วอลโว่ 3090267 18 King Pin ชุด 40025-90825 KP-139 123 King Pin ชุด วอลโว่ 3092467 19 King Pin ชุด KP-140 40025-90927 124 King Pin ชุด วอลโว่ 276030 20 คิง ปักหมุดชุด KP-142 40025-91225 125 King Pin ชุด วอลโว่ 276026 21 คิง Pin ชุด KP-146 40025 91325 126 King Pin ชุด วอลโว่ 276193 22 คิงปักหมุดชุด KP-214 9-88511502-0 127 King Pin ชุด วอลโว่ 270920 KP-215 23 King Pin สำหรับชุด 9-85582616-0 128 King Pin ชุด วอลโว่ 276029 24 คิงปักหมุดชุด KP-216 9-85582613-0 129 คิง ปักหมุดปักหมุดชุด วอลโว่ 3093731 25 คิงชุด KP-217 9-88511501-0 130 King Pin ชุด วอลโว่ KP-218 1699357 26 King Pin สำหรับชุด 9-88511505-0 131 King Pin ชุด SCANIA 550732 27 คิงปักหมุดชุด KP-219 9-88511503-0 132 King Pin ชุด SCANIA 550710 28 คิงปักหมุดชุด KP-220 9-88511506-0 133 คิงปักหมุดชุด SCANIA 550711 29 King Pin ชุด KP-221 9-88511507-0 134 King Pin ชุด SCANIA 550723 30 คิงปักหมุดชุด KP-222 1-87830039-1 135 King Pin ชุด SCANIA 550729 31 King Pin ชุด KP-223 136 King Pin ชุด SCANIA 550730 32 King Pin ชุด KP-224 1-87830064-0 137 King Pin ชุด SCANIA 550722 33 คิงปักหมุดชุด KP-225 9-88511505-0 138 King Pin ชุด SCANIA 550731 34 King Pin ชุด KP 226 9-88511503-0 139 King Pin ชุด SCANIA 550257 KP-227 35 King Pin สำหรับชุด 9-88511506-0 140 King Pin ชุด SCANIA 550284 36 คิงปักหมุดชุด เคพี 228 9-88511507-0 141 คิง ปักหมุดชุด Mercedes denz 3265860033 37 King Pin ชุด KP-229 1-87830039-1 142 King Pin ชุด Mercedes denz 3895860033 38 King Pin ชุด KP-230 143 King Pin ชุด Mercedes denz 3023300619 39 King Pin ชุด KP-231 1-87830064-0 144 King Pin ชุด Mercedes denz 3025860033 40 King Pin ชุด KP-232 1-87830221-0 145 King Pin ชุด Mercedes denz 3283300019 41 King Pin ชุด 04043-2005 KP-312 146 King Pin ชุด Mercedes denz 3285860033 42 King Pin ชุด KP-314 04043-2007 147 King Pin ชุด Mercedes denz 6553300119 43 King Pin ชุด KP-315 9-9536603-04 148 King Pin ชุด Mercedes denz 6553300619 44 King Pin ชุด 04043-2003 316 KP 149 King Pin ชุด Mercedes denz 3603300719 45 King Pin ชุด 04043-2002 KP-317 150 King Pin ชุด Mercedes denz 3605860233 46 King Pin ชุด 04043-2002 KP-318 151 King Pin ชุด Mercedes denz 3163300019 47 King Pin ชุด 04043-2009 KP-319 152 King Pin ชุด Mercedes denz 3165860033 48 King Pin ชุด KP-320 04043-2020 153 King Pin ชุด Mercedes denz 3433300219 49 King Pin ชุด 04043-2010 KP-321 154 King Pin ชุด Mercedes denz 3435860233 50 King Pin ชุด 04043-2039 KP-322 155 King Pin ชุด Mercedes denz 3163300119 51 King Pin ชุด KP-323 04043-2025 156 คิง ปักหมุดชุด Mercedes denz 3165860133 52 King Pin ชุด KP-324 04043-2030/2036 157 King Pin ชุด denz เมอร์เซเดส 3913300019 53 King Pin ชุด 04043-2059 KP-325 158 King Pin ชุด Mercedes denz 3915850033 54 King Pin ชุด 04043-2041 KP-326 159 King Pin ชุด Mercedes denz 3073300019 55 King Pin ชุด KP-327 160 King Pin ชุด Mercedes denz 3075860033 56 King Pin ชุด 04043-2064 KP-330 161 King Pin ชุด Mercedes denz 3283320006 57 King Pin ชุด KP-416 04431-55051 162 King Pin ชุด Mercedes denz 3463300119 58 King Pin ชุด 04431-35020 KP-418 163 King Pin ชุด Mercedes denz 3465860133 59 King Pin ชุด 04431-36015 KP-419 164 King Pin ชุด Mercedes denz 3553302119 60 King Pin ชุด 04431-36020 KP-420 165 King Pin ชุด Mercedes denz 3555861833 61 King Pin ชุด 04431-36011 KP-422 166 King Pin ชุด Mercedes denz 3273300019 62 King Pin ชุด 04431-36012 KP-423 167 King Pin ชุด Mercedes denz 3275860033 63 King Pin ชุด KP-415 04431-55051 168 King Pin ชุด Mercedes denz 3553300319 64 King Pin ชุด 04431-36014 KP-424 169 King Pin ชุด Mercedes denz 3555860033 65 King Pin ชุด 04431-36030 KP-425 170 King Pin ชุด Mercedes denz 6253300119 66 King Pin ชุด 04431-25010 KP-426 171 King Pin ชุด Mercedes denz 6253300219 67 King Pin ชุด 04431-36040 KP-427 172 King Pin ชุด denz เมอร์เซเดส 6553300019 68 King Pin ชุด 04431-25020 KP-428 173 King Pin ชุด Mercedes denz 3805860033 69 King Pin ชุด 04431-360...
  • 适用车型 主肖 适用车型 主肖 主肖规格 主肖规格 北京BJ-1028 Ø 35 X 128 解放三吨王 Ø 35 X 192 北京BJ-130 Ø 25 X 148 解放CA-141 Ø 38 X 220 北京BJ-1041 Ø 30 X 148 解放CA-151 Ø 42 X 230 北方奔驰 Ø 50/51 X 223 解放九平柴 Ø 45 X 245 乘龙王 Ø 47 X 230 解放十六吨 Ø 48 X 278 东风EQ-1060 Ø 30 X 178 解放J6 Ø 50 X 250 东风EQ-1061 Ø 32 X 185 江苏英田 Ø 34 X 180 东风EQ-1070 Ø 35 X 192 康玲二代 Ø 30 X 148 东风EQ-1071 Ø 38 X 215 南京NJ-131 Ø 30 X 178 东风EQ-140 Ø 38 X 208 南京NJ 1053 Ø 35 X 195 东风EQ-144 Ø 42 X 228 南京NJ-1063 Ø 35 X 195 东风EQ-145 Ø 38 X 228 南骏东方金霸解放霸铃 Ø 30 X 155 东风EQ-153 Ø 47 X 240 欧曼260 Ø 45 X 245 大金龙 Ø 52 X 248 欧曼1026 Ø 35 X 190 东风(大力神) Ø 52 X 248 欧曼青岛底盘 Ø 45 X 240 东风康霸(解放霸铃) Ø 30 X 155 欧曼雄狮 Ø 52 X 248 东风天锦 Ø 42 X 240 时代轻卡 Ø 30 X 165 福田599 Ø 38 X 208 时代轻卡加强 Ø 30 X 165 福田598 Ø 35 X 192 时代金刚 Ø 30 X 150 黑豹375 Ø 25 X 125 时代瑞沃240 Ø 38 X 235 杭挂宝石1060 Ø 30 X 189 时代瑞沃210 Ø 52 X 248 杭挂宝石1070 Ø 32 X 180 时代瑞沃160 Ø 42 X 208 豪沃09 Ø 45 X 200 斯太尔 Ø 43/45/47 X 205 豪沃10 Ø 50 X 223 斯太尔金王子 Ø 50 X 230 黄海客车 Ø 47 X 216 陕汽德龙 Ø 49.5/50 X 224 华菱重卡 Ø 50 X 253 陕汽德龙(新式) Ø 49.5/50.4 X 224 金龙6730 Ø 35 X 192 陕汽德龙F3000 Ø 54 X 236 金龙6892 Ø 42 X 228 陕汽奥龙 Ø 43/45/47 X 206 金龙6796 Ø 38 228 五十铃NHR Ø 25 X 168 X 金龙6820 Ø 42 X 238 新蓝箭 Ø 30 X 158 金龙6790 Ø 35 X 192 襄桥十三吨 Ø 52 X 248 金龙6890 Ø 38 X 215 小金龙CA-5063 Ø 38 X 215 金龙6791 Ø 38 X 215 新康铃二代 Ø 30 X 148 金龙6885 Ø 42 X 238 一汽金卡王 Ø 30 X 125 金龙6112 Ø 47 X 240 一汽红塔 Ø 30 X 158 金龙6110 6113 Ø 47 X 240 一汽悍威(小金牛) Ø 48 X 242 江淮6700 Ø 30 X 188 杨州亚星663 Ø 42 X 238 江淮6800 Ø 32 X 185 运煤王 Ø 42 X 240 江淮6800加长 Ø 32 X 197 跃进轻卡-311 Ø 30 X 184 江淮6782 6853 Ø 40 X 228 紫罗兰 Ø 52 X 248 红岩金刚 Ø 50 X 230 解放CA - 1046 L Ø 25 X 148 江淮格尔发 Ø 50 X 244 解放CA - 1047L Ø 25 X 148

ลิขสิทธิ์ © 2014-2024 Fujian BQ Machinery Development.Co.,LTD สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด. รับพลังมาจาก dyyseo.com

ด้านบน